Nemzetközi járatok naponta a Beszterce-Dés-Szamosújvár-Kolozsvár-Budapest útvonalon és vissza.

Nemzetközi busz, buszjárat

Budapest - Kolozsvár - Dés buszjárat naponta kétszer, mindkét irányba!

  Ne utazzon a drága és zsúfolt vonatokon, hanem élvezze modern, légkondicionált buszaink kényelmét! Ráadásul a menetjegyén is sokat spórolhat, ha menettérti buszjegyet vásárol!

Helyközi utasszállítás, bérbeadás

Nemzetközi járatunkon kívül helyi járatos buszokat is biztosítunk, emellett indítunk buszokat egyedi igények alapján is!


ro hu en

Kedvezmények

Kedvezmény a jegyárból a budapesti repülőtérre nyugdíjasoknak !

Kedvezmény a jegyárból a budapesti repülőtérre a diákoknak!

Kedvezmény minden 6 éven aluli gyermek számára a nemzetközi járatokon!

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

SOVA TRANS / SOVA IMPEX - az S.C. SOVA RESIDENCE SRL, román állampolgárságú jogi személy kereskedelmi nevei, amelynek székhelye Gherla, Strada Alexandru Vlahuta 18. szám, 11. lakás, rendelési szám a Cégjegyzékben J12/1156 /2017, egyedi adóregisztrációs kód: RO37272020.

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

SC SOVA RESIDENCE S.R.L.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A jelen Általános Utas- és Poggyászszállítási Feltételekben megfogalmazott rendelkezések az utazó és a Sova Residence SRL között létrejött szerződés szerves részét képezik.

2. ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az Utas- és Poggyászszállítás a jegy kiállításának napjától hatályos Általános Szállítási Feltételek hatálya alá tartozik, ha fuvarozóként a Sova Residence SRL céget jelölte meg.

3. AZ ÁRAK

Az alkalmazott díjak a weboldalon jelennek meg. A felszámított árak változtatásának jogát fenntartjuk. Kérésre a cég alkalmazottaitól kaphat részleteket a felszámított díjakról.

4. ÜLÉSEK ELFOGLALÁSA

Egyetlen utazásunkra sem foglalunk le ülőhelyeket (ezért nincs helykiosztás feltüntetve). A speciális igényű utasok és a kisgyermekkel utazó szülők azonban elsőbbségi beszállást kapnak, amennyiben ezt a foglaláskor jelzik.

4.1. HELYEK FOGLALÁSA

Az utazási jegyeket utazás előtt ki kell fizetni. A ki nem fizetett foglalások a fuvarozó kötelezettségei és felelőssége tekintetében érvénytelenek.

A szóbeli és az írásbeli, de nem fizetett foglalások csak a befizetett foglalások után kerülnek teljesítésre. A fizetett jeggyel rendelkező utasok akkor is elsőbbséget élveznek, ha a lefoglalt, de ki nem fizetett helyért fizetnek.

A fuvarozó nem vállal felelősséget a ki nem fizetett foglalásokért, ezek az ügyfelek a fennmaradó szabad helyek keretein belül utaznak.

Késő utazókat nem várnak, és a befizetett jegy értékét nem térítik vissza, kivéve sürgősségi eseteket (halál, kórházi kezelés) igazoló dokumentumok alapján.

Mivel rendes versenyről van szó, menetrenddel, a késések után legfeljebb 15 perc várható (bármi is legyen a késés oka).

A forgalmi rendet betartják!

5. SZERZŐDŐ FELEK – KÖTELEZETTSÉGEK

5.1 A SZÁLLÍTÓ KÖTELEZETTSÉGEI

- műszaki szempontból megfelelő, a közúti szállításra vonatkozó hatályos szabályoknak megfelelő járművet biztosítani az utasnak;

- betartani az AETR szabályait a járművezetők vezetési és pihenőidejére vonatkozóan;

- menetrend szerinti nemzetközi személyszállításra képzett és minősített személyzet biztosítása;

- a forgalmi rendben biztosított időben megjelenni a felszállóhelyeken;

- kivétel előfordulhat vis maior (de facto, előre nem látható és orvosolhatatlan körülmény, amely hatékonyan és az adós hibája nélkül megakadályozza szerződéses kötelezettsége teljesítését.), vagy az utolsó pillanatban bekövetkezett műszaki meghibásodás.

5.2. AZ UTAS KÖTELEZETTSÉGEI

Az utas a jegyek lefoglalásakor köteles a fuvarozónak megadni az általa kért összes adatot, pontosabban:

- teljes név

- elérhető telefonszám

- pontos repülési adatok, ha az utast a repülőtérre vagy onnan szállítják.

Az utazók kötelesek a jegyek árát az utazás előtt megfizetni és a fuvarozó által megjelölt időpontban a találkozási helyen megjelenni.

6. AZ UTAS ÁLTAL VÉGZETT VÁLTOZÁSOK

Az utazási jegyek névlegesek, csak a tulajdonosra érvényesek. (nem átruházhatóak). Az elveszett jegyeket nem lehet pótolni, kiállítani, visszafizetni.

A foglalások nem ruházhatók át vagy módosíthatók az alábbi rendelkezéseken kívül. Ha módosítani szeretné a foglalásban megjelölt időpontokat vagy irányt, a kívánt változtatásokat telefonon, a tervezett kezdési időpont előtt legalább 48 órával megteheti. Ha az utazás megkezdése előtt kevesebb mint 48 órával módosítják az utazási jegyet, akkor az utazási jegy összértéke elveszik, és szolgáltatásaink igénybevételéhez újabb utazási jegyet kell fizetnie. Ha módosítani szeretné az utas nevét, erre felhívja a cég dolgozóinak figyelmét, és ezt az utazási jegy árának 50%-ának kifizetésével teheti meg.7. A FOGLALÁS AZ UTAS ÁLTAL TÖRLÉSE

A foglalás lemondható legalább 2 nappal a tervezett utazási idő előtt. Ön jogosult a teljes ár visszatérítésére, levonva a lemondási díjat. Ezen időszak letelte után visszaküldésre, váltásra nincs lehetőség, a jegy érvényét veszti, így az indulás előtti utolsó 48 órában kiállított jegyek nem válthatók, nem téríthetők vissza (kivétel haláleset, okiratokkal igazolt betegség). Közeli hozzátartozója (anya, apa, nővér, testvér, nagyapa, gyermek, unoka, feleség, férj, élettárs) halála esetén, amely kevesebb, mint 2 nappal az indulás előtt következik be, visszakaphatja a teljes árat. az utazás adott szakaszára vonatkozó, fel nem használt jegyet (oda-vissza útra szóló jegyek esetében), az igazoló dokumentum bemutatása mellett.

Ha a Sova Residence SRL módosítja az útvonalat vagy a menetrend szerinti időpontokat, akkor Ön felmondhatja a szerződést, és jogában áll visszaadni a jegy teljes árát.

8. UTAZÁSI DOKUMENTUMOK

Az utas köteles az alábbi dokumentumokat magával vinni:

- személyi igazolvány vagy útlevél

- az utazási jegyet, vagy az utazási költség befizetését igazoló bizonylatot

Ellenkező esetben a fuvarozónak jogában áll megtagadni az utas szállítását.

9. A SZÁLLÍTÁS MEGTAGADÁSA

A jelen Általános Szállítási Feltételek más cikkeiben meghatározott helyzeteken kívül fenntartjuk a jogot, hogy megtagadjuk az Ön és poggyásza szállítását a következő helyzetekben:

- ha alapos okunk van feltételezni, hogy az Ön fuvarozásának megtagadása biztonsági okokból szükséges (például ha Ön ittas);

- ha alapos okunk van feltételezni, hogy jelenléte a szállítóeszközben veszélyeztetheti Ön és/vagy a járműben tartózkodó többi személy életét, egészségét, testi épségét és kényelmét;

- ha alapos okunk van feltételezni, hogy életkora, fizikai vagy mentális állapota veszélyeztetheti személyét és/vagy más személyeket és/vagy vagyonukat;

- ha Ön, viselkedése vagy ruházata megijeszt, undort kelt vagy megbotránkoztat másokat;

- ha egy korábbi szállítás során megsértette a magatartási kódexet, és alapos okunk van feltételezni, hogy ezt meg fogja ismételni;

- ha nem fizette ki az utazás teljes árát

- ha nem tudja bizonyítani, hogy Ön az a személy, akinek a neve szerepel a foglalásban

- Ha elmulasztotta közölni különleges igényeit vagy poggyászszállítási szándékát;

Ha az Ön magatartása szabálysértésnek minősül, vagy alapos okunk van feltételezni, hogy az bűncselekmények elkövetéséhez vezethet, vagy ha dohányzik a járműben, jogunk van a jogi hatóságoktól bíróság elé idézni.

Ha döntésünk szerint megtagadják a szállítást vagy kiszállnak az utazás során, a jelen cikkben foglaltak alapján az utazás értékét nem térítjük vissza, nem vállalunk felelősséget az esetlegesen felmerülő közvetett veszteségekért vagy károkért. küldeményének elutasítása vagy kirakodása következtében.

10. ÚJSZÜLÜLETEK ÉS 14 ÉVES ALATTI SZEMÉLYEK SZÁLLÍTÁSA

Újszülöttek és 150 cm alatti gyermekek Magyarország területén kötelesek a gyermekülést használni. Cégünknél igényelhet gyerekülést, de nem vagyunk kötelesek minden esetben biztosítani. Ezen előírások betartásáért a gyermekek szülei felelősek. A gyermekek és újszülöttek árait megtalálja a weboldalon. 14 éven aluliakat kísérő nélkül nem fogadunk el a szállításra. A 14 év alatti gyermekeket legalább 18 éves személy kíséri

11. A SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÓ MÓDOSÍTÁSA, LEMONDÁSOK ÉS KÉSÉSEK

A foglaláskor megadott e-mail címen vagy telefonszámon, a szállítás tervezett időpontja előtt legalább 24 órával felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy minden ilyen változásról e-mailben vagy telefonon értesítsük. Menetrendmódosítás esetén, ha a változtatásokat bármilyen formában elfogadja, az Ön és a fuvarozó között létrejött szerződés ennek megfelelően módosultnak minősül. Ha az új menetrend nem elfogadható az Ön számára, jogosult a teljes ár visszatérítésére. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy kártérítést ne fizessenek, a jegy értékét, de semmi esetre sem többet, visszatérítjük, ha időben értesítették.

Ha nem Ön a foglaláskor megadott e-mail cím vagy telefonszám tulajdonosa, akkor Ön felelős azért, hogy a cím tulajdonosától vagy a telefonszám jelenlegi felhasználójától tájékozódjon. foglalás, minden változtatás megtörtént . Amennyiben az utas a megadott telefonszámon nem érhető el, az utazás elvesztéséért felelősséget nem vállalunk.

12. VERSENYEK KÉSÉSE

A hatályos szabályok szerint probléma esetén a szállítóeszköz cseréje az alábbiak szerint történik:

-3 órán belül a megyében

-5 órán belül a szomszédos megyékben

-8 órán belül az országban

-12 órán belül a szomszédos országokban

-24 órán belül más európai országokban

13. VERSENYEK LEMONDÁSA

Lemondás esetén magyarázatot adunk az alternatív szállítási lehetőségekről.

A fuvarozó nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért, károkért, károkért, ha Önt előre nem értesíti, mert a foglalásban megadott telefonszámokon nem volt elérhető.

14. JOGKÖVETELÉSEK

Amennyiben a Fuvarozó nem tartja be a jelen cikk fenti bekezdéseiben foglaltakat, Önnek jogában áll panaszt benyújtani a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz vagy annak helyi felügyelőségeihez.

15. FELELŐSSÉG

A kártérítés mértékét az Egyezményben foglaltak szerint határozzuk meg, és felelősségünk nem haladja meg a bizonyított kár összegét, csak a megfelelően bizonyított károkért vállalunk felelősséget.

Ha a Fuvarozó bizonyítja, hogy a kárt a kártérítést követelő személy, vagy a jogai származtatott személy hanyagsága vagy egyéb vétkes cselekedete vagy mulasztása okozta vagy előnyben részesítette, a Fuvarozó részben vagy egészben mentesül a felperessel szembeni felelőssége alól. mennyiben az ilyen gondatlanság vagy vétkes cselekvés vagy mulasztás a kárt okozta vagy hozzájárult annak előidézéséhez. Ha az utas halála vagy sérülése miatt nem az utas követel kártérítést. A fuvarozó részben vagy egészben mentesül a felelősség alól, amennyiben bizonyítja, hogy az említett Utas gondatlansága vagy más hibás cselekedete vagy mulasztása okozta a kárt, vagy hozzájárult annak keletkezéséhez.

Az utas vagy az utas poggyásza által okozott károkért felelősséget nem vállalunk. Az utas felelős a más személyekben vagy mások tulajdonában okozott károkért (ideértve a mi tulajdonunkat is).

Nem vállalunk felelősséget a poggyász külső felületén keletkező kisebb sérülésekért (pl. karcok, foltok, nyomok, horpadások stb.), amelyek normál mértékű elhasználódásból erednek.

16. CSOMAGSZÁLLÍTÁS

Minden utasnak joga van olyan tárgyat (max. 10 kg) kézipoggyászként felvinni az autóbuszba, amely nem hozza zavarba a többi utast. A kézipoggyászon kívül minden utas legfeljebb egy darab poggyász szállítását kérheti, melynek mérete nem haladja meg a 80x80x25 cm-t, súlya pedig a 20 kg/db. Az értéktárgyakat (pénz, okmányok, úti okmányok stb.) a kézipoggyászban kell szállítani; a fuvarozó nem vállal felelősséget azok esetleges elvesztéséért vagy sérüléséért.

Nem ajánlott értékeket nagy poggyászban tárolni és szállítani.

Tilos szállítani:

- nagy tárgyak, amelyek megnehezítik más poggyász tárolását (pl. kerékpárok).

- fegyverektől, gyúlékony, mérgező, erős szagú anyagoktól, vagy amelyek kellemetlenséget okoznak a többi utasnak.

- olyan termékek vagy tárgyak, amelyek szállítását a vámjog tiltja.

- egyéb tárgyak, amelyek vámkezelését nem lehet végrehajtani az ütemtervben erre a műveletre kijelölt időintervallumban.

- élő állatok.

001 sova apartman

Sova Apartman Hajdúszoboszló

Nézze meg új honlapunkat is, ha szeretne a híres fürdővárosban, Hajdúszoboszlón pihenni néhány napot!
A Sova Apartmanház kellemes, csöndes környezetben várja vendégeit 2 ágyas (pótágyazható) apartmanjaival. Ráadásul ha legalább 6 éjszakára vesznek ki egy apartmant, akkor Románia felől 50%-os kedvezményt tudunk biztosítani Önöknek az oda- és a visszaútra is!

Nézze meg ITT a honlapunkat, vagy érdeklődjön közvetlenül az alábbi telefonszámokon:

HU +36 (70) 64-88-837